• नमोबुद्ध संवाददाता,

२०७७ असार १० गतेबाट सुचार भएको पनौती नगरपालिकाको सातौं नगर सभामा सभाध्यक्ष तथा नगर प्रमुख भिम न्यौपानेले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उपप्रमुख गीता बन्जाराले सभा समक्ष १,३२,२८,७७,००० एक अर्ब बत्तीस करोड अठ्ठाईस लाख सतहत्तर हजार रुपैंया मात्रको बजेट प्रस्ताब पेश गर्नुभएको छ ।

तलको लिंकहरुमा क्लिक गर्नुहोस् :-

पनौती नगरप्रमुख भिम न्यौपानेद्धारा प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रम २०७७-०७८

पनौती नगरउपप्रमुख गीता बञ्जाराद्धारा प्रश्तुत बजेट वक्तव्य २०७७-०७८

पनौती नगरपालिकाको बजेट फरम्र्याट २०७७-०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस !