के हो E-7 भिसा ?
दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदार भित्रयाउनको लागि बनाइएको भिसाको प्रकार हो E7 । यस अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान सिप दक्षता हासिल गरेका प्रवासीहरुले आवश्यक प्रकृया पुरा गरी यो विशेषज्ञ कामदारको लागि दिईने भिसा प्राप्तको लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।
दक्षता भनेको के हो ?
दक्षिण कोरियामा खास गरी नेपालको सम्बन्धमा ईपिएस बाट ई ९ भिसा मार्फत कार्यरत नेपालीहरु बहुसंख्यक रुपमा रहेका छन । E-7 भिसा भन्नासाथ यो भिसा परिवर्तनलाई सोझै ई 9 को भिसामा आएका या भनौ ईपिएस मार्फत आएका कामदारलाई थपिने या भिसा परिवर्तन गरिने भनि सोझो अर्थमा लिएको पाइएको छ । यसकारण पनि यो विदेशीकामदारको लागि झन्झटिलो प्रकृया उपयोगी हुन नसक्ने जस्ता कुराहरु आएका छन । जसको कारणले यस बारेमा आशा भन्दा निराशा छाएको पनि पाईएको छ । कतिपय त यो प्रवासी कामदारको आखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो पनि भनिरहेका छन ।
तर केही अनुभवी कोरियाका नेपालीहरु भने यो प्रकृयाबाट नेपालीले फाईदा लिन सक्ने बताउछन ।
यसमा दक्षता भन्ने कुराले के हो दक्षता कसको छ कसको छैन कसरी दक्ष हुन र पाउने भन्ने विज्ञासा अलि बडि मात्रामा देखिने गरेको छ । दक्षता भनेको तपाईले गर्नुभएको काममा नै पाउने तपाई बडि अनुभवी हुनु हो । तपाईले लगातार गर्नुभएको निश्चित प्रविधि वा प्रकृतिको काममा हासिल गरेको अनुभव पर्दछ ।
दक्षिण कोरियामा धेरै नेपालीहरुले आफुले गर्ने काममा दक्षता प्राप्त गरेका छन । नेपालीले गरेको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर नै दक्षिण कोरियाले धेरै संख्यामा नेपालीहरु भित्रयाउन लागेको पनि छ ।
यस अर्थ कोरियामा रहेका कामदारले आफुले गरेको काम अन्तर्गतको गहिरो ज्ञान नै दक्षँता हो । तर सबै प्रकृतिको काम गर्ने व्यक्ति या सबै कामदारले E-7 भिसा पाउछन नै भन्ने पनि होईन ।

कोरियाका E-9, E-10, H-2  भिसामा रहि काम गरि रहेका  मजदुरहरु मध्ये दक्षता भएको प्रमाणित भएमा उनीहरुलाई E-7 भिसामा परिवर्तन गर्न पाउने छ ।
तपाईले आफुले गरेको काम सम्बन्धमा बुझेर सम्बन्धित कामको प्रकृति छुटयायर कम्पनी समेतको अनुमति लिई ईमेग्रेसनले संचालन गरेको तालिम जसलाई साहवे योङहाप भनिन्छ लिन सकिन्छ ।
उत्पादन कृषि का विभिन्न पक्षमा विषेश ज्ञान तथा सीप दक्षता हो ।
फिसरिङ कृषि अन्तर्गतका काममा तपाईले गरेको काम कुन शिर्षकमा दक्षता पर्छ तपाईले प्रयोग गर्ने मेशिन काम गर्ने कम्पनी गर्ने काम जस्ता कुरामा निर्भर हुन सक्छ । यस विषयमा सम्बन्धि कामको सिप को विभाजन स्पष्ट भएपछि मात्र थाहा पाउन सकिन्छ ।
यो ईपिएस अन्तर्गतको सबै कामदारलाई भिसा परिवर्तन गर्ने कुरा नभई दक्ष कामदारलाई लामो समय काम गर्न दिने अनुमति भिसा हो । काम सम्बन्धी दक्ष र अनुभवी कामदारलाई कम्पनीले समेत राख्न चाहने हुदा सरकारले समेत यस्ता व्यक्तिहरुलाई E-7 भिसा लिई बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कामको दक्षतामा मेशिन जडान ,सिएनसीको काम, प्रेसको काम जस्ता कोरियामा नेपालीले गरिरहेका कामहरु छन ।
थप जानकारी यहा हेर्नुहोस

<strong>� �조업 : 기계� �작, 기계장비설비․설치, � 도, 조� , 항공, 자동차, 금형․공작기계, 금속․재료, 판금․� �관․새시, 단조․주조, 용� �, 도장․도금, 화공, 위험물, 섬� , 의복, � �기, � �자, � �보기� , 식품, � �과․� �빵, 인쇄․사진, 목재․가구․공예</strong>
‣ 건설업 : 건축, � 목, 조경, 건설 배관, 건설 기계운� �

‣ 농축어업 : 농업, 축산, 임업, 어업

※ 국가기� 자격법시행규칙 별표 2 ‘국가기� 자격의 직무분야 및 국가기� 자격의 종목(� �3조 관� �)’ 참조

यसैगरी लामो समय कति समय या परमानेन्ट भिसा भन्ने कुरा पनि आएको छ । यो के हो भने यदि तपाईले E-7 भिसा प्राप्त गर्नु भयो भने तपाई दक्ष कामदारकॊ रुपमा कोरिया बस्ने भिसा हुन्छ । यस्तो कामदारले स्थायी भिसा एफ  2,5 को लागि आवेदन दिन पाउने हुदा यसलाई लामो समय या
स्थायी बसोवास समेत गर्न सकिने भन्ने अर्थमा लिइएको हुन सक्छ ।
सोझै ई 9 को भिसालाई बस्ने व्यवस्थाको रुपमा यसलाई बुझ्दा यसले निराशा देखाएपनि सीप, दक्षता, भाषा तालिम  गरी दक्ष कामदार बन्नको लागि नेपाली तथा प्रवासी मजदुरलाई प्रेरीत गर्ने पाईएको छ ।

यसका लागि धेरै शर्तहरु त छन जसमध्ये केही यसप्रकार छन
1.  E-7 भिसामा आवेदन दिन ४ वर्ष कोरियामा काम गरेको हुनुपर्छ ।
2.  उमेर ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।
3. युनिभर्सिटी पढेको हुनुपर्छ । हाईस्कुल लेभल पछिको 2 वर्ष नेपाल तथा दक्षिँण कोरिया जहाको भए पनि हुन्छ ।
4. युनिभर्सिटी नपढेकोले 3 लेभल कोरियाको भाषा परिक्षा पास गरे हुन्छ तर कोरियामै 2 वर्ष युनिभर्सिटी पढेकोले भाषाको 3 लेभल पास गर्न पदैंन ।
5. हाईस्कुलबाट २ वर्ष युनिभर्सिटी नभएकोलाई कोरियाको सोसियल एडजसमेन्ट कार्यक्रममा भाग लिएको प्रमाणमत्रलाई पनि आधार बनाउन सकिने               छ।   यस सम्बन्धमा भने कोरियाको संघ संस्थामा सम्पर्क राख्न सकिने बताईएको छ ।
6. आफूले काम गरेको काम को  प्रकृति बुझि कोरियाको सिप तालिम केन्द्रहरुबाट  दक्षताको  प्रमाण पत्र लिनु पर्नेछ ।
7. दक्षता सम्बन्धमा कम्पनीको स्वीकृती हुनपर्ने हुदा कम्पनीको मार्फतबाट यी प्रकृयाको काम गर्न सकिनेछ । यसको लागि आफुले थाहा पाएको जानकारी         कम्पनीलाई भन्ने र त्यसबारेमा नोदम्बो,कोरिया जव सेन्टर, अध्यागमन विभाग तथा संघ संस्थाहरुबाट थप जानकारी लिन सकिनेछ ।
8.जब सेन्टर अन्तर्गतको प्रमाण पत्र लिन नसक्ने अवस्थामा मासिक तलब २१ लाख २४ हजार देखि माथि हुनु पर्ने विकल्प दिईएको छ ।

 

स्थायी बसोबास गर्न सकिने कुराहरु पनि जोडिएको हुदाE-7  प्राप्त गरिसकेपछि आवेदन दिन सकिने एफ 2.5  भिसा सम्बन्धको प्वाईन्ट सिस्टम
हेर्नुहोस ।
श्रोत न्याय मन्त्रालय

 

What is Point System?

Under the Point System, *professionals lawfully residing in Korea for 1 year or over become eligible for the residence status (F-2) if they acquire certain points based on their qualifications. The criteria for assessing their qualifications include age, academic career, and income among others. (implemented from Feb. 1, 2010)

*professionals : who have the status of professor (E-1), foreign language instructor (E-2), researcher (E-3), technology expert (E-4), professional (E-5), artist and entertainer (E-6), those involved in special activity (E-7), international student (D-2), press (D-5), religious practitioner (D-6), intra-company transferee (D-7), business investor (D-8), trade company manager (D-9), job seeker (D-10) under the Attached Table 1 of the Enforcement Decree of the Immigration Control Act

* Those qualified for artist and entertainer status (E-6) exclude those who are working for Hotels and entertainment establishment with E-6-2 visa.

Those qualified for the status of international student (D-2) or job seeker (D-10) are limited to those earned master’s degree or higher in domestic universities (graduate-to-be included) and confirmed to be hired in domestic companies.

☞ www.immigration. go.kr ⇨ Information ⇨ News Release ⇨ No. 67

What differences the Point System for granting F-2 status make for professionals?

○ If professionals acquire residence status (F-2) through Point System, their spouse and child can obtain residence status as well.

○ Residence status allows the visa holders to engage in a wider range of employment activities.

○ The maximum period of stay may be up to three years.

What are the additional advantages of Point System?

○ If a person reside in Korea for 3 years after obtaining residence status (F-2) through Point System, he/she will be eligible to apply for changing his/her status into permanent residence status (F-5)

※ Currently F-2 visa holders are required to reside in Korea for 5 years to get F-5 status.

Point System Criteria

○ General Criteria : ageㆍacademic careerㆍKorean language proficiencyㆍincome, etc.

○ Weighted Criteria :

– Whether the applicant has completed the social integration program;

– Whether the applicant has an experience of studying in Korea;

– Whether the applicant has a working experience in professional areas outside Korea;

– Whether the applicant and his/her dependents have violated immigration laws and regulations in Korea.

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !